3. Speluppbyggnad. Färdighetsövning - spelavstånd

VAD? Anfallsspel. Speluppbyggnad – spelavstånd. VARFÖR? Ge bollhållaren möjlighet att variera längden på passningarna. HUR? Spänn tillslagsfoten genom att vinkla tårna uppåt.Tajma löpning och passning i djupled. ÖVA ORGANISATION 8 spelare, yta 40 x 20 meter, bollar och koner. ANVISNINGAR Bollhållaren X1 passar till X2 som gör tillbakaspel till X3. X3 passar till X4 som löper framåt i djupled och passar vidare till X5. Övningen vänder från andra hållet. Spelarna varierar passningarna. De centrala spelarna byts efter en viss tid. Boken sidan 44.