Över - under - under - över

Över-under-under-över – är en ordning som gör att du kan få högre fart på klubban och därmed slå längre.