Rasmus tränar själv

Ofta behövs det extra insatser för att en person med funktionsnedsättning kommer sig till träningen. Att kunna träna för egen hand har stor betydelse för självkänslan.