Fair Play visas i handling

Barn och ungdomar kan känna sig pressade av föräldrarnas närvaro.