Vad är ett Grönt kort?

Och när behöver du ett sådant? Se introduktion till utbildningen.