Spel på 50-bana

Mål level 2: Klara 6-hålsbanan på 24 slag.