Uppkast med knäbojning i sidled

Uppkast med squat i sidled stimulerar elastiska, explosiva rörelser i flera leder i benen, kontroll av kroppens centrala axel och korrekt aktivering av den stora sätesmuskeln i både den excentriska fasen (muskeln arbetar när den förlängs) och den koncentriska fasen (muskeln arbetar när den förkortas).