Återplacera boll när platsen inte exakt kan fastställas