Jaga händer

Stå två och två i armhävningsposition mot varandra. Försök träffa händerna på motståndaren samtidigt som du försöker undvika att själv bli träffad.