Pilatespromenad

Ligg på mage på en pilatesboll med händerna i golvet, prova flytta dig framåt med händerna.