Prickkast på olika avstånd

Hjälp barnen att träna upp differentieringsförmågan genom att lägga ut rockringar på marken på olika avstånd. Barnen ska sedan kasta bollar där målet är att träffa innanför eller på rockringen. Övningen kan göras svårare genom att barnen får kasta olika typer av bollar med olika tyngd.