Inspel - Träffa bollen

Träna på att träffa marken på samma ställe.