Puttning - Slå närmare

Välj platser för putten som är 3, 5, 7 och 9 meter från hålet. Märk ut avstånden med markeringsknappar eller peggar.