Stegkombinationer över en linje

Stå i försvarsställning. Gör följande stegkombinationer under 4 sekunder: 1. Snabba sidhopp. 2. Hoppa och rotera höften så att fötternas vinkel ändras. 3. Hoppa på ena foten upp och ner på stället och flytta samtidigt den andra foten i sidled över linjen. 4. Stå extra brett mellan fötterna och hoppa ut och ihop med benen, behåll minst axelbredd mellan fötterna under hela rörelsen. 5. Stå på ett ben, hoppa från sida till sida. 6. Stå på ett ben, hoppa framåt och bakåt. 7. Stå på ett ben, hoppa med rotation. Boken sidan 22-23.