6-9 år. Passa.

Passningsspelet är fotbollens kärna men förekommer i väldigt liten omfattning vid 5-mannaspel, men efter hand ser bollhållaren sina medspelare alltmer som en resurs. Samtidigt börjar medspelarna placera sig så att de kan ta emot passningar från bollhållaren.