Sittande sidokast

Den som utför övningen sitter på golvet med benen brett isär. En kamrat eller en tränare kastar med kraft en medicinboll från sidan. Den som utför övningen ska då fånga medicinbollen med båda händerna och kasta tillbaka den med en gång. Man ska sträva efter att ha en så kort bromssträcka som möjligt när man fångar bollen. Det är viktigt att tänka på att detta inte är uthållighetsträning där man ska göra 20 kast. Anpassa tyngden på medicinbollen efter styrkan hos personen.