Träna med gummiband!

Hör författaren Katarina Woxnerud berätta om träning med gummiband