Tillåtet för caddie eller partner att vidröra puttlinjen