Speltempo - Genomsläpp

Titta framåt och bakåt på banan. Om ditt parti har svårt att hålla platsen är ni skyldiga att släppa igenom efterföljande parti