Förförståelse TU B Ungdom

Se filmen för att bli påmind om viktiga delar från TU C som fungerar som utgångspunkt i TU BU.