Speluppbyggnad. Färdighetsövning 1 - Spelbarhet och spelavstånd

6 spelare, spel 4 mot 2. Byt uppgift efter brytning eller efter bestämd tid. Fritt antal tillslag eller tillslagsbegränsning.