Tränsa med martingal

Många hästar har martingal som standardutrustning. Här är en film som visar hur du tränsar med martingal.