Flipp Flopp

Dela upp i två grupper: deltagarna i den ena står utspridda över golvet på alla fyra, de andra hoppar varierat över och under kompisarna.