Hänsyn

Golf är också en koncentrationssport där alla måste visa hänsyn till varandra.