Lärdomar av att vara ledare

När fotbollsskolan har pågått i två dagar har ledarna lärt sig dagsrutinerna. Hur är upplevelsen av att leda fotbollsskola för barn?