Janne Andersson: Fotbollsportalen driver utvecklingen framåt

Janne Andersson berättar om sin syn på tränarutbildning och ledarskap.