1A. Från stående till liggande och tillbaka till stående