Komma till avslut och göra mål. Färdighetsövning 1 – djupledsspel

8 spelare. Spelare X1 passar till X2 som möter och gör tillbakaspel till X1. X1 passar framför X2 som löper i djupled. X2 passar till X3. X1 tar X2:s plats, och X2 ställer sig bakom X3.