Fotbollscirkel med hoppa – landa – löpa från fyra håll

16 spelare placeras på 4 led enligt figuren i boken. Den förste spelaren i varje led löper samtidigt rakt över till motsatt led. Löpningarna föregås av följande. 1. X1 står med ryggen mot X2, hoppar rakt upp i luften, får en tackling i luften av X2 och löper till motsatt led. 2. X1 står med magen mot X2, hoppar, får tackling i magen av X2, vänder och löper. 3. X1 står med sidan mot X2, hoppar, får tackling i sidan av X2 och löper. Boken sidan 26.