Domarens agerande - att leda en match

Som domare räcker det inte bara att du tar rätt beslut – du måste också tänka på hur du agerar i samband med beslutet. Andra människor läser av hur du rör dig och hur du står, vilken hållning du har och vart du riktar blicken. Det spelar ingen roll hur säker du är på ett beslut om ditt kroppsspråk signalerar osäkerhet, till exempel att du inte vågar se spelaren i ögonen, att du blåser svaga signaler eller att du kryper ihop och tittar ner i marken.

Du ska döma utan att ta hänsyn till vad beslutet kan leda till, till exempel att ett lag får straffspark i slutminuten. Dessutom ska du alltid ta beslut utifrån din egen uppfattning. Vissa beslut är känsligare än andra eftersom de kan avgöra en match, till exempel varning, utvisning, straffspark och mål. Då blir spelarna ofta känslomässigt engagerade. Hur du som domare agerar och vilka signaler du skickar ut i sådana situationer avgör vilket förtroende spelarna och ledarna har för dig.

En framgångsfaktor för en domare är att agera förebyggande och skapa bra relationer till spelarna i matchen du dömer. Visa att du alltid gör ditt bästa – då blir reaktionerna och protesterna färre. Gör jobbet i varje match, även i de matcher som är lugna. Ta tag i matchen redan från början, blås direkt när du ser ojustheter och var tydlig med dina tecken. Markera var inkasten ska kastas och var frisparkarna skall slås, och se till att spelet sätts igång snabbt redan från början.

Du behöver logga in för att ta del av innehållet på den här webbplatsen.