Domaren - ledare för teamet

Som domare i ett team har du huvudansvaret för alla domslut som fattas ute på planen. Det är också din uppgift att se till att teamet arbetar så bra tillsammans som möjligt. Inför varje match ska du ha en genomgång med dina kollegor med fokus på att fördela ansvaret. Här måste du vara lite flexibel eftersom du kommer att ha både mer och mindre rutinerade kollegor – det gäller att du varken ger för mycket eller för lite ansvar. I slutändan så är det alltid du som måste kunna stå för de beslut som fattas på spelplanen.

Det är också viktigt att du som domare tar ansvar för en ordentlig utvärdering i teamet, både i halvtid och efter matchen. Ute på planen ska du och dina kollegor fungera som ett team som agerar enade och stöttar varandra gentemot spelare och ledare. I domarrummet ska det vara högt i tak, och allas åsikter ska vara välkomna för att kritiskt granska den egna insatsen så att ni alla kan bli bättre och kan utveckla domarskapet.

Det är viktigt att du som domare försöker vara öppen mot spelare och ledare som på ett respektfullt sätt söker upp dig efter matchen och vill ha en förklaring av domslut eller situationer. Detta är dock under förutsättning att det sker respektfullt, lugnt och sansat. Tillåt aldrig att någon förolämpar dig eller protesterar i sådana situationer. Avsluta då samtalet direkt – vänligt men bestämt.

För att ta del av innehållet på den här webbplatsen behöver du logga in.