Samarbete

Den viktigaste förändringen efter steg 2 av domarutbildningen är att du efter utbildningen dömer matcher med minst tre domare. Du måste hela tiden arbeta för att samarbetet ska fungera så bra som möjligt så att besluten har den kvalitet som spelare och ledare förväntar sig.

Det gäller att du både som domare och assisterande domare hittar din roll och dina ansvarsområden och litar på dina kollegor i besluten. Då kan alla i teamet dra åt samma håll och döma matchen tillsammans.

För att ta del av innehållet på den här webbplatsen behöver du logga in.