Spelregler för nationella spelformer

Under arbetet med SvFF:s spelarutbildningsplan framkom det att valet av spelform i förhållande till planens yta och form är en avgörande faktor när det gäller lärande. Likaså finns det all anledning att se matchen i barn- och ungdomsfotboll som en del av träningen. Lärande ska på ett naturligt sätt bestå av både träning och match där utgångspunkten är barnens bästa och deras behov.

Du behöver logga in för att ta del av innehållet.