Spelregler för fotboll 2020

Fotbollens högsta organ i regelfrågor, International Football Association Board, har fortsatt sitt arbete med att modifiera spelreglerna. De flesta ändringar har varit i kraft i de högsta serierna sedan mitten av 2019. Från 2020 införs alla ändringar i hela landet.

Det här är den svenska webbversionen av Spelregler för fotboll 2020.

Beställ inlogg!

Klicka här för att beställa inlogg till webbplatsen