Inledning

Fotbollens högsta organ i regelfrågor, International Football Association Board, har fortsatt sitt arbete med att modifiera spelreglerna. De flesta ändringar har varit i kraft i de högsta serierna sedan mitten av 2019. Från 2020 införs alla ändringar i hela landet. Handsregeln har fått en helt ny lydelse där fler element tillförts utöver en eventuell avsikt att ta bollen med handen. Vidare införs gula och röda kort för lagfunktionärer (t ex ledare) samt ett förenklat igångsättande av spelet vid inspark och frispark i eget straffområde. Proceduren vid nedsläpp är också ny. Utöver dessa finns fler ändringar och redaktionella justeringar.

Förhoppningen är att så många som möjligt tar del av de gällande reglerna och bidrar till en positiv utveckling av fotbollen.

Översättningen har gjorts av Jan Berg och bearbetats i domarkommitténs regelgrupp.

Karl-Erik Nilsson
Förbundsstyrelsen                 

Peter Ekström
Maria Persson
Domarkommittén

Förklaring till spelreglerna

Undantag från Spelreglerna

Om det nationella fotbollsförbundet godkänner det och Spelreglernas principer följs, får reglernas tillämpning ändras i matcher för ungdomar, veteraner, spelare med funktionsnedsättning och i matcher på lägre nivå (“gräsrotsfotboll”). Varje nationellt fotbollförbund avgör gränserna för “ungdomar”, “veteraner” och “lägre nivå”.

Vilken som helst eller alla av de följande ändringarna är tillåtna:

  • spelplanens storlek
  • bollens storlek, vikt och material
  • avståndet mellan målstolparna och målribbans avstånd från marken
  • speltiden för de två (lika) halvlekarna (samt de två lika perioderna i förlängningen)
  • användande av avbytarsystem (återvändande ersättare)
  • användande av tidsbegränsade utvisningar för vissa/alla varningar (gula kort).

Ytterligare ändringar är endast tillåtna med International Boards medgivande.

För alla nivåer, utom tävlingar som rör klubbars förstalag i högsta divisionen eller internationella ”A”-matcher:

  • Antalet ersättare som varje lag får använda är upp till maximalt fem, utom i ungdomsfotboll där maximalt antal bestäms av det nationella förbundet, konfederationen eller FIFA.
Teckenförklaring

I webbversionen av Spelregler för fotboll 2020 gäller att kursiv text anger nya ändringar i Spelreglerna.