Inledning

International Football Association Board beslutade under 2020 om förändringar i Spelreglerna. Bland förändringarna finns förtydliganden avseende hands, bl a en klarare definition av vilken del av armen som kan orsaka ett handsregelbrott, samt preciseringar och tillägg vad gäller hindrande av lovande anfall och straffsparks utförande. Ett nytt avstånd har också införts vid nedsläpp. I Sverige har dessa ändringar varit i kraft i förbundsserierna sedan den försenade seriestarten 2020. Nu införs de också i övriga serier 2021.

Förhoppningen är att så många som möjligt tar del av de gällande reglerna och bidrar till en positiv utveckling av fotbollen.

Översättningen har gjorts av Jan Berg och bearbetats i domarkommitténs regelgrupp.

Karl-Erik Nilsson
Förbundsstyrelsen                 

Peter Ekström
Maria Persson
Domarkommittén

Förklaring till spelreglerna

Undantag från Spelreglerna

Om det nationella fotbollsförbundet godkänner det och Spelreglernas principer följs, får reglernas tillämpning ändras i matcher för ungdomar, veteraner, spelare med funktionsnedsättning och i matcher på lägre nivå (“gräsrotsfotboll”). Varje nationellt fotbollförbund avgör gränserna för “ungdomar”, “veteraner” och “lägre nivå”.

Vilken som helst eller alla av de följande ändringarna är tillåtna:

  • spelplanens storlek
  • bollens storlek, vikt och material
  • avståndet mellan målstolparna och målribbans avstånd från marken
  • speltiden för de två (lika) halvlekarna (samt de två lika perioderna i förlängningen)
  • användande av avbytarsystem (återvändande ersättare)
  • användande av tidsbegränsade utvisningar för vissa/alla varningar (gula kort).

Ytterligare ändringar är endast tillåtna med International Boards medgivande.

För alla nivåer, utom tävlingar som rör klubbars förstalag i högsta divisionen eller internationella ”A”-matcher:

  • Antalet ersättare som varje lag får använda är upp till maximalt fem, utom i ungdomsfotboll där maximalt antal bestäms av det nationella förbundet, konfederationen eller FIFA.
Teckenförklaring

I webbversionen av Spelregler för fotboll 2020 gäller att kursiv text anger nya ändringar i Spelreglerna.