Svenska Fotbollförbundets spelarutbildningsplan ger förslag på vilka färdigheter och metoder som är lämpliga att träna under olika utvecklingsnivåer. Planen är indelad i de fyra utvecklingsnivåer - fokus ligger på att utbilda spelare i rätt utvecklingsfönster. De fyra nivåerna är: Fotbollsglädje 6-9 år, Lära att träna 9-12 år, Träna för att lära 12-16 år och Träna för att prestera 16-19 år.

SvFF:s Spelarutbildningsplan

Fotbollens Färdigheter

Nationell idrottsutbildning fotboll

NIU Fotboll Handledning för lärare

Lokal idrottsutbildning Fotboll

Certifierad grundskola fotboll