Fotbollsutveckling

Den viktigaste personen som påverker din fotbollsutveckling är du själv. Din vilja och din motivation är den avgörande faktorn. Om du sedan har bra träningsmiljöer och matchmiljöer samt bra stöttning från tränare, lärare, kompisar och familj är goda för att lyckas med din målsättning. Vilken väg tänker du ta?