Vad påverkar din utveckling?

Några fotbollsspelare lyckas, men andra når inte den nivå de hoppats på. Vad är det som gör att fotbollsspelare utvecklas olika? Det finns inget exakt svar på den frågan, men det beror antagligen på olika faktorer. De viktigaste är spelaren själv och spelarens motivation där motivation och ansträngning är de avgörande komponenterna.