Beskrivning av spelet

Fotboll bygger på ett samspel mellan många olika färdigheter och förmågor. Spelarna löser en situation genom att samtidigt använda fysiska färdigheter, psykiska förmågor, teknik och spelförståelse. Samspelet ligger till grund för förmågan att uppfatta, värdera, besluta och agera i olika spelsituationer.

Spelet med dess flöde av anfall, försvar och omställningar är utgångspunkten för att träna och lära fotboll.

Logga in för att få tillgång hela avsnittet!