Teknik

Att kunna behärska bollen på olika sätt med olika kroppsdelar är en viktig färdighet i fotboll. Är spelaren vän med bollen och har bra teknik kan denne utföra många olika moment i spelet. Dessutom har spelaren mer tid att läsa spelet och behöver inte koncentrera sig på bollbehandlingen.

Det här området tar upp teknik utifrån tre perspektiv, nämligen:

  • Färdigheten teknik
  • Anfallstekniker
  • Försvarstekniker