Spelförståelse

Spelförståelse är en avgörande egenskap när det gäller att lösa situationer i spelet och går att träna med spelet som utgångspunkt. Det finns många benämningar på det som beskriver spelares sätt att agera ”smart” på planen, exempelvis spelintelligens, split vision, speluppfattning, spelsinne, spelskicklighet, blick för spelet och till sist det begrepp som används här: spelförståelse.

Filmen om spelförståelse är ett exempel från de föreläsningar du hittar när du loggat in.