Till läraren

Denna del av webbplatsen är till dig som är lärare eller tränare för fotbollselever på en certifierad grundskola. Här finns mer information om ungdomars utveckling, lärandemiljö och lärandemetoder samt praktiska tips för genomförandet av utbildningen.

Utbildningen innehåller både praktiska och teoretiska lektioner, men hur du som lärare lägger upp själva undervisningen bestämmer du själv. Önskemålet från SvFF:s sida är att den största delen av undervisningen är praktisk, där även en del av teorin praktiseras. För att du som lärare ska få ut maximalt av studieplanen, förväntas du ha minst Tränarutbildning B Ungdom.