Att kunna och förstå fotboll

En fotbollsspelare agerar på många olika sätt under en match. Det kan handla om fysiska aktioner, till exempel löpningar till bättre positioner, passningar och brytningar,  men också om att visa mod och kommunicera med medspelarna. Spelare med goda kvaliteter inom olika områden kallas ofta ”bra fotbollsspelare”. Om spelare är bra på något så har man kunskaper i ämnet.