Så här kan du jobba med studieplanen

Studieplanen är skapad utifrån en helhetssyn på fotboll. Med helhetssyn menas att fotbollen ses ur ett helhetsperspektiv där spelet är centralt och där helheten är mer omfattande än summan av alla delar. Spelarna löser en situation i fotboll genom att samtidigt använda psykologi, fysiologi, teknik och spelförståelse, en så kallad fotbollsaktion.