Lärandemiljö och lärandemetoder

En devis inom svensk fotboll är: så många som möjligt, så länge som möjligt, så bra som möjligt. En förutsättning för att detta ska bli verklighet är att det finns utbildade ledare som med ett modernt ledarskap kan skapa en god lärandemiljö.