Planering av träningar

Att vara väl förberedd som lärare/tränare inför varje träningspass är en förutsättning för att du ska kunna utbilda och bidra tills spelarnas utveckling spelarna på ett bra sätt. Planeringen kan vara kortsiktig och inriktad på träningsinnehållet för en vecka eller ett enskilt träningspass. Planeringen kan också vara långsiktig, till exempel i form av en flerårig spelarutbildningsplan.