Samverkan skola - föreningen - förbundet

Fotbollsutbildningen i skolan ska ses som ett komplement till föreningens verksamhet. Det är i föreningen huvuddelen av träningen sker, och framför allt – det är där det spelas matcher. Skola och förening utarbetar i nära samarbete såväl kort- som långsiktiga mål för prestationsutvecklingen i fotboll.