Ungdomars utveckling

Ungdomars idrottsliga utveckling sker parallellt med deras allmänna utveckling. För att kunna möta ungdomarna på den nivå där de befinner sig är det viktigt att spelarutbildningen är långsiktig och tar hänsyn till skillnader i deltagarnas mognad. En elev som är 13 år kan exempelvis ha en fotbollsteknisk/motorisk ålder motsvarande en 15-årings och en ålder motsvarande en 11-årings när det gäller spelförståelse.