Utbildningen

SvFF (Svenska Fotbollförbundet) vill ge elever en positiv upplevelse av fotboll, stimulera till framtida intresse som spelare, ledare, domare eller åskådare samt bidra till en hälsosam livsstil. Studieplanen är en led i detta arbete. Materialet på webbplatsen bygger på Svenska Fotbollförbundets spelarutbildningsplan samt på Tränarutbildning C och B-ungdom.
Studieplanen är framtagen för grundskolor med profilklasser eller liknande i grundskolans årskurs 7–9 som är certifierade enligt SvFF:s certifieringskrav. Studieplanen ska vara ett hjälpmedel och en kvalitetssäkring i fotbollsutbildning på grundskolan. De skolor som Svenska Fotbollförbundet certifierat förbinder sig att erbjuda utbildade instruktörer, ändamålsenliga anläggningar och bästa möjliga träningsmiljö under hela läsåret.

Syftet med ämnet fotboll i grundskolan är att:

  • öka mängden fysisk aktivitet i skolan genom att skolor medverkar i "Fotboll för alla"
  • ta tillvara fotbollsintresset hos flickor och pojkar samt att utveckla elevens färdigheter och kunskaper i fotboll
  • ha en positiv inverkan på hela skolarbetet, vilket naturligtvis ska komma i första hand
  • lära eleven att ta ansvar för både sina studier och sin egen träning
  • stärka samarbetet mellan skolan och föreningslivet i syfte att få fler barn som börjar och fortsätter idrotta i en förening
  • sprida idrottens grundvärderingar såsom Fair Play och allas lika värde.